Faktury Online

Ako získať API kľúč z www.faktury-online.sk?

API kľúč môžete získať po prihlásení na úvodnej stránke v treťom stĺpci pod emailovou adresou.

Čo znamená chybová hláška kód:80 Nezadali ste správnu sadzbu DPH?

V sekcii moje spoločnosti na portaly faktúry online editujte svoju spoločnosť a nastavte prosím správne či ste platca DPH alebo nie.

Prečo zobrazenie faktúry z archívu je nefunkčné?

Skontrolujte číslovanie faktúr na portály faktúry online v časti moje spoločnosti. Pri voľbe formátu nesmie byť žiadna medzera za zátvorkou.