Faktury Online

1. Krok: Inštalácia plugínu

Plugíny -> Pridať nový plugin -> Nahrať plugín -> Vybrať stiahnutý súbor .zip

2. Krok: Licencia plugínu

Faktúry Online -> Licencia

3. Krok: Nastavenie plugínu

Faktúry Online -> Nastavenia